Obvestilo o maloprodaji

Objavljeno 06. Januar 2017

Lokalne končne kupce apnenčevih agregatov oz. Kalcevite obveščamo, da s 1.1.2016 plačila neposredno v odpremni pisarni Apnenec Zidani Most niso več možna. Zato smo v sodelovanju z našimi lokalnimi partnerji poiskali rešitev, s katero bodo naši izdelki končnim kupcem preko naših partnerjev še naprej na voljo. 

Kupci izdelkov za apnenje tal in prehrano živali ter apnenčevih agregatov se oglasite v eni izmed spodnjih poslovalnic, kjer željeni izdelek plačate, in ga nato na podlagi izdanega računa prevzamete v obratu družbe Apnenec v Zidanem Mostu. Kontaktni podatki poslovalnic:

Več...

Prejeli smo priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo

Objavljeno 07. Februar 2014

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je septembra, v okviru Dneva inovativnosti, podelila državna priznanja za najbolj inovativna podjetja ter inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih v letu 2012. V družbi Lafarge Cement smo prejeli srebrno priznanje za optimizacijo proizvodnega procesa v našem hčerinskem podjetju Apnenec. GZS je skupaj podelila enajst zlatih in tri posebna priznanja, dvajset srebrnih in devet bronastih priznanj ter dve diplomi.

Več...

2000 dni brez nezgode pri delu v podjetju Apnenec

Objavljeno 07. Februar 2014

Dne 24. 9. 2013 je v podjetju Apnenec minilo 2000 dni od zadnje nezgode pri delu, ki je kot posledico terjala bolniški stalež delavca. Na ta dosežek na področju varnosti smo vodstvo podjetja, zaposleni ter vsi zunanji podizvajalci nadvse ponosni saj kaže na pozitiven trend sistematičnega vpeljevanja varnostnih praks v vsakdanje delo in življenje, sledenje varnostni politiki skupine Lafarge ter splošno ozaveščenost zaposlenih o nevarnostih s katerimi se srečujemo vsakodnevno pri vsakdanjem delu, tudi doma.

Več...

3000 dni brez nezgode v kamnolomu Zidani Most

Objavljeno 06. Februar 2014

Na  delovnem mestu je potrebno vplivati na zavest delavcev, da tveganje poškodbe na delovnem mestu ni potrebno niti zaželeno. Delo na vseh delovnih mestih zahteva veliko odgovornosti, vedno je potrebno biti pozoren na nevarnosti, jih predvideti, oceniti in v največji meri izločiti ... Zavest delavca, da je varno delo pravilno opravljeno delo,  bomo dosegli z stalnim izobraževanjem delavcev, opozarjanjem na nevarnost … Dosledna uporaba osebne zaščitne opreme je prvi pogoj, da bo delo opravljeno na varen način.

Več...
Piles Kalcevita Apnenčeva moka Peščeni agregati