Prejeli smo priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo

Objavljeno 07. Februar 2014, v razdelku Novice

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je septembra, v okviru Dneva inovativnosti, podelila državna priznanja za najbolj inovativna podjetja ter inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih v letu 2012. V družbi Lafarge Cement smo prejeli srebrno priznanje za optimizacijo proizvodnega procesa v našem hčerinskem podjetju Apnenec. GZS je skupaj podelila enajst zlatih in tri posebna priznanja, dvajset srebrnih in devet bronastih priznanj ter dve diplomi.

Regionalni izbor v Zasavju
Naša inovacija je v juniju prejela zlato nagrado na lokalnem, zasavskem nivoju. S priznanji želi Gospodarska zbornica uveljaviti inovacijsko dejavnost kot gibalo trajnostnega razvoja gospodarstva, pospeševati podjetništvo ter konkurenčno prednost podjetij. Inovacije so pomemben del podjetniškega okolja, zlasti v zaostreni  svetovni gospodarski situaciji, ki smo ji priča od leta 2008. Inovacije spodbujajo izvozno dejavnost, pozitivno učinkujejo na konkurenčnost podjetja, spodbujajo trajnostni razvoj, lahko zmanjšajo vpliv na okolje, izboljšajo delovno okolje, saj spodbujajo razvoj timskega dela, sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami ali uporabniki. Družba Apnenec, ki je del naše poslovne skupine, je prejela zlato priznanje za samostojno adaptacijo proizvodnega procesa apnenčeve moke in agregatov, s katero smo znatno znižali stroške proizvodnje, ob enem pa izboljšali kakovost končnih produktov in zmanjšali vpliv na okolje.

V družbi Apnenec smo proizvodnjo apnenca z inovacijo Sebastijana Ledineka in Damjana Kovača naredili bolj čisto, varčnejšo in učinkovitejšo
Naše hčerinsko podjetje Apnenec je s proizvodnim obratom v Zidanemu Mostu eden večjih proizvajalcev apnenčeve moke in apnenčevih agregatov v Sloveniji. V podjetju Apnenec so vse od leta 2011 želeli izboljšati kakovosti apnenčeve moke kot tudi kapacitete mlina. Investicija, ki je vključevala poseg v celotno postrojenje, zamenjavo separatorja, filtra in ventilatorja mlina, je bila prvotno ocenjena na nič manj kot 430.000 evrov. Mlin, ki letno pridela približno 100.000 ton apnenčeve moke, in celotno postrojenje je nato pregledal naš procesni oddelek in ugotovil, da lahko z nekaj inovativnimi posegi proizvodnjo optimiziramo do ravni, primerljive najnovejšim trendom mlevskih procesov. Z minimalnim finančnim vložkom in lastnim delom smo z inovacijo Sebastijana Ledineka in Damjana Kovača povečali kapaciteto mlina iz leta 1928 za slabo četrtino, med tem ko smo za točno toliko tudi zmanjšali porabo električne energije. Za dobro četrtino smo zmanjšali porabo ekstra lahkega kurilnega olja za sušenje apnenca in za kar 78 odstotkov izboljšali sejalni ostanek na sejalnem situ. Vpliv skupka inovacij, s katerimi smo optimizirali proizvodnji proces, se odraža tudi v zmanjšanju emisij v okolje in povišani ravni varstva pri delu v Apnencu.

Piles Kalcevita Apnenčeva moka Peščeni agregati