Peščeni agregati

V naboru peščenih agregatov vam ponujamo raznovrste velikosti. 

Peščeni agregati so uporabni:
  • za izdelavo asfaltnih cest
  • za izdelavo makedamskih cest
  • za utrjevanje nasipov

Apnenčev agregat 0/32 mm

 

Tampon.

Nasipni material

 

Najprimernejši za nasipe večjih količin, pri katerih se ne zahteva visoka nosilnost tal.

Piles Kalcevita Apnenčeva moka Peščeni agregati