Peščeni agregati

V naboru peščenih agregatov vam ponujamo raznovrste velikosti od 4 mm do 125 mm. Njihovo namembnost določa velikost, primerni tako so za pripravo ometov, zidarska dela, izdelavo cest in nasipov ter številnih drugih namembnosti.

Peščeni agregati so uporabni:
  • za zidanje za izdelavo asfaltnih,
  • makedamskih cest
  • za utrjevanje nasipov

Pesek za omete 

 

Najprimernejši pesek za pripravo ometov, odličen v kombinaciji z zidarskim cementom. 

Apnenčev agregat 0/32 mm

 

Tampon, certificiran za pripravo nosilnega dela cest.

Apnenčev agregat 0/125 mm

 

Tampon, certificiran za pripravo nosilnega dela cest in grobe nasipe, pri katerih se zahteva višja nosilnost.

Apnenčev agregat 0/35 mm

 

Agregat z visokim deležem finih delcev, najprimernejši za makadamske ceste in utrjevanje bankin.

Drenažni pesek

 

Primeren za drenažne kanale in nasipe na mehkejših tleh.

Nasipni material

 

Najprimernejši za nasipe večjih količin, pri katerih se ne zahteva visoka nosilnost tal.

Kamenje 20 – 40 cm

 

Kamen, primeren za ročno oblaganje.

Kamenje 40 – 150 cm

 

Kamenje za večje objekte za strojno oblaganje.

Odstrel

Nesejan in nedrobljen agregat frakcije 0-40 cm, primeren za večje nasipe, pri katerih se zahteva visoka nosilnost terena.

Piles Kalcevita Apnenčeva moka Peščeni agregati