Apnenčeva moka

Apnenčeva moka je drobno mleti apnenec, ki se v glavnem uporablja v odžveplevalnih napravah v industrijskih obratih ter v drugi industriji. V odžveplevalnih napravah se apnenčeva moka v vodni mešanici razpršuje v tok dimnih plinov, tako da absorbira žveplov dioksid in tako očisti izpuste industrije.

Apnenčeva moka je uporabna:
  • za odžveplevalne naprave
  • v industrijskih obratih
  • za čiščenje industrijskih izpustov
  • za absorbcijo žveplovega dioksida 
  • kot polnilo v proizvodnji asfalta


Piles Kalcevita Apnenčeva moka Peščeni agregati