O podjetju

Glavna dejavnost Apnenca je obdelava apnenca, proizvaja in trži pa tudi druge apnenčeve agregate, predvsem apnenčevo moko Kalcevita, ki se uporablja v kmetijstvu.

Velike zaloge apnenca in sivega laporja na območju Zasavja so omogočile nastanek cementne in druge gradbene industrije v Zidanem mostu. Pridobivanje apnenca za potrebe cementarne se je na območju današnjega kamnoloma začelo že leta 1857 in dolgo časa se je na tej lokaciji proizvajal tudi cement. Sama dejavnost in lastništvo podjetij, ki so delovala na območju kamnoloma v Zidanem mostu se je v zgodovini večkrat spreminjala, temeljna dejavnost pa je ostajala enaka – pridobivanje in predelava apnenca.


Predhodnik Apnenca je dokončno prenehal s proizvodnjo cementa v Zidanem mostu leta 1983, ko je glavna dejavnost postala proizvodnja apnenčeve moke in peščenih agregatov.

Osebna izkaznica

Uradni naziv: Apnenec d.o.o.,Proizvodnja apnenčeve moke

Skrajšano ime: Apnenec d.o.o.
Sedež: Savska cesta 1, 1410 Zagorje
Uprava in proizvodnja: Zidani Most 21, 1432 Zidani Most

Matična številka: 1775987
Davčna številka: 84127554

TRR: 02330-0253312784

Piles Kalcevita Apnenčeva moka Peščeni agregati