3000 dni brez nezgode v kamnolomu Zidani Most

Objavljeno 06. Februar 2014, v razdelku Novice

Na  delovnem mestu je potrebno vplivati na zavest delavcev, da tveganje poškodbe na delovnem mestu ni potrebno niti zaželeno. Delo na vseh delovnih mestih zahteva veliko odgovornosti, vedno je potrebno biti pozoren na nevarnosti, jih predvideti, oceniti in v največji meri izločiti ... Zavest delavca, da je varno delo pravilno opravljeno delo,  bomo dosegli z stalnim izobraževanjem delavcev, opozarjanjem na nevarnost … Dosledna uporaba osebne zaščitne opreme je prvi pogoj, da bo delo opravljeno na varen način.

Tudi če delavec posamezno  vrsto dela izvaja že leta enako, delo je postalo rutinirano opravilo, mora najprej pomisliti, če morda obstaja nevarnost poškodbe, morda so se strojni deli izrabili in se lahko zlomijo, je nevarnost letečih delcev, ostrih delov, tudi hrup na delovnem mestu ni zaželen, morda je pot do stroja založena, spolzka in je možnost padca večja, morda je kdo pozabil vrniti na svoje mesto varnostno mrežo in je možnost dotika vrtečih delov ali padca v globino zaradi odstranjene varnostne ograje … veliko je možnosti,  da se delavec poškoduje, zato moramo biti  vsi pozorni na možne nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni.

Tudi delo v kamnolomu zahteva veliko odgovornosti vseh zaposlenih za dosledno upoštevanje načel in napotkov glede varstva pri delu. Izvajanje vsakdanjih opravil in del pri pridobivanju in predelavi apnenca je potrebno izvajati s premislekom, kajti možnosti za poškodovanje delavca so zaradi specifičnega dela še toliko večje.  Nesreča pri delu se lahko zgodi toliko prej, če je delovno mesto neurejeno, zanemarjeno, če delavec prihaja na delo, ker pač mora, če se delo izvaja brez pravilne in prave osebne varnostne zaščitne opreme …, veliko je možnosti, da gre pri delu kaj narobe. V našem kamnolomu, v Zidanem Mostu, posvečamo veliko skrb stalnemu izobraževanju iz varstva pri delu, varstvu pred požari, skrbimo za periodično izvajanje zdravniških pregledov, izvajajo se redni pregledi strojev in druge opreme, tudi opozarjanje na nevarnosti ni nikoli odveč … 

Dan 22.12.2009 bo v kratki zgodovini podjetja APNENEC d.o.o. zapisan kot čisto poseben dan, kajti prav v kamnolomu je ta dan preteklo 3000 DNI BREZ NEZGODE ALI NESREČE PRI DELU, ki bi imela za posledico poškodbo delavca, za katero bi bila potrebna zdravniška pomoč … Za tak uspeh v delovanju in poslovanju podjetja so zaslužni prav vsi, tako vodstvo kot tudi delavci, na vseh delovnih mestih.

Čestitke za dosežen uspeh gredo tako vodstvu kot zaposlenim v kamnolomu. V našem kamnolomu opravljajo dela in naloge tudi pogodbeni delavci zasebnega podjetja MAREKS d.o.o. iz Metlike, zato gredo čestitke za dosežen uspeh tudi njim.

Ker se približujejo decembrski prazniki, voščimo božične praznike, v novem letu 2010 pa želimo da bi varno opravljali delo, želimo veliko poslovnih uspehov in osebne sreče.

Piles Kalcevita Apnenčeva moka Peščeni agregati